Mentz Dagfinn Gressberg

Mentz Dagfinn Gressberg

Mentz Dagfinn Gressberg Jordnært og uredd fra Finnskogen og grensetraktene langs Glommadalen.

Vi skriver april 2013 og ønsker velkommen til Mentz Dagfinn Gressbergs album Kongens Sal. Under kyndig ledelse av Leif Johansen har han samlet et knippe musikervenner i Stable Studios hvor albumet har blitt til.

Mer enn tolv år etter fire spors-utgivelsen til hans prosjekt GamleLandet: Noen å prate med.

Alle tekster og musikk er selvskrevet av gründer, gardbruker, låtskriver og musiker Gressberg.

Kanskje mest kjent fra Ingemars der han trakterer både strenger og tangenter. Flere av låtene har modnet over år, så dette er med andre ord ikke noe hastverksarbeid, men tanker og fortellinger tuftet på egne og andres erfaringer i et livslangt perspektiv.

Med lokal forankring betraktes livets mangfoldighet og utfordringer – fra alvorsord og hverdags-liv til humor og kjærlighet. Musikken er melodiøs og inspirert av amerikansk country og skandinavisk folkemusikk.

Mentz Dagfinn Gressberg betraktes av mange som kulturformidler og målbærer for bygde-Norge, men denne utgivelsen tror vi vil begeistre alle som setter pris på gode låter og fine tekster.

Utgivelser